Widerøe_5
Flere fly under Barents Spektakel 2011
16.12.2010

Widerøe planlegger å øke flykapasiteten alle dagene under BARENTS SPEKTAKEL 2011!! ( fra 2.- 6. Februar ) Dette er en gla- nyhet både for arrangører av Kirkeneskonferansen og for oss som festivalarrangør!
Widerøe vil sette opp 50-setere på alle direkteavganger i festivalperioden.. Widerøe sier også at de er åpne for å sette inn en tredje rundtur Tromsø- Kirkenes- Tromsø på de dagene de ser det er behov, under forutsetning av at de har crew tilgjengelig.

Flykapasiteten har vært et økende problem for oss som festivalarrangør de siste årene. Festivalen har vokst i størrelse og omfang, og interessen for å komme hit har økt både nasjonalt og internasjonalt.
Det at det ikke går like mange direktefly om vinteren Oslo- Kirkenes- Oslo som ellers om året, gjør at små fly i nord ofte blir en flaskehals som hindrer deltakelse og som gjør alle aktiviteter dyrere for oss. Det blir flere overnattinger og dyrere billettpriser for våre festivalartister, og mange gjester utenfra kvier seg for å komme på grunn av ugunstige flyforbindelser.
Dette er derfor en meget gledelig melding fra Widerø til alle oss som jobber med festivalen og Kirkeneskonferansen. Barents Spektakel er blitt en viktig internasjonal møteplass for mange sektorer. Dette tiltaket gjør at flere får ta del i denne viktige begivenheten. I tillegg vil det selvfølgelig bety mye både for kulturlivet og næringslivet i kommunen at et større antall utenfra får anledning til å komme hit.
Vi oppfordrer derfor alle til å spre nyheten til sine nettverk, sånn at flere kan løpe å kjøpe flybilletter,
Og all honnør til Widerøe!