Samisk
Artist: Liselotte Wajstedt
Surviving the Future

February 2.-14.
10.00-18.00
AMFI, Gratis

Midt i en ustabil og usikker samtid, utforsker og artikulerer kunstnere tilstanden i vår geografiske, politiske og sosiale omverden. Oppfinnsomme kunstneriske strategier benyttes til å jobbe med spørsmål rundt temaer som etterretningsvirksomhet, klimaforandring og politisk arv.
Kristin Tårnesvik adresserer propaganda, frykt og stereotype verdensbilder. Katarina Pirak utforsker den kartografiske sprengkraften i forestillingen om en samisk nasjon. Geir Tore Holm stiller geologisk og astronomisk tid opp i mot industrialisering og rovdrift på naturen. Rosa Barba og Liselotte Wajstedt visualiserer den nordlige byen Kirunas særpregende urbanitet, med en historie og fremtid som er komplekst sammenflettet, er Kiruna en by som er i ferd med å gjennoppfinne seg selv.

Kunstnere: Rosa Barba, Geir Tore Holm, Katarina Pirak, Kristin Tårnesvik, Liselotte Wajstedt
Curator: Jan-Erik Lundström
Arr: Samisk kunstnersenter