Bibliotek
Barentsdagene på Bibliotek

1. februar, kl 19.00
Barndom i grenseland.
Møt den kjente og kjære forfatteren Grete Haagenrud
Grete Haagenrud forteller om «Barndom i grenseland» for voksne. Hun tar utgangspunkt i den kjente bokserien ”Sofie og Kathrine”. Hvordan opplevde barna russefangene under krigen og hvilke historiske betraktninger kan en i dag gjøre seg i forhold til dagens grenseland sett i relasjon til 65 års frigjøringstid?

2. februar, kl 10.00
Forfatteren Grete Haagenrud møter inviterte skoleklasser fra Sør–Varanger.
Hvordan var det å være barn i Grenselandet Sør–Varanger under krigen, og hvordan er det å være barn i dagens grenseland? Grete forteller fra boken ”Sofie og Kathrine” og samtaler med skoleelevene.

Utstillinger og loppemarked på biblioteket (fra 1. feb):
Bokutstilling: ”Fortellinger fra Barentsregionen”. Biblioteket presenterer også tegninger laget av skolebarn fra Sør–Varanger og Nikel om barndom i Grenseland og fra bokserien ”Sofie og Kathrine”. Biblioteket selger ut en del bøker som handler om Russland og bøker på russisk.

Arr: Sør-Varanger bibliotek