Bryting
Barents Sportconference

Rica hotel,
Kirkenes 29. jan

Konferansen vil ta utgangspunkt i hva skal til for et enda bedre idrettssamarbeidet med Nordvest Russland.

Påmelding sendes til: geir.aarskog@idrettsforbundet.no
tlf: 95 03 19 59

Program:
0900- 0930 Åpning. Idrettshistorien mellom Finnmark og Murmansk Fylke v/
Willy Bangsund og Hans P. Ludvigsen
0930-0950 Støtteordninger til idretten
Barentssekretariatet v/Kim Stenersen
0950-1010 Samarbeid mot Norvest-Russland ved Olympiatoppen Nord Norge
1010-1030 Barneidrett Norge – Russland
1030-1100 Pause
1100-1230 Opptog kl 1100 fra Sjømannsklubben til Stadion. Åpningssermoni på stadion ca 11:45 med taler.
1230-1315 Lunsj på Rica hotell
1315-1400 Hvorfor lykkes noen idretter i samarbeid med Russland og andre mislykkes?
v/Badmintonkretsen, Svømmekretsen og Brytekretsen (Kjell Kålheim, Halle Mikkelborg, Willy Bangsund)
1400-1445 Orientering om Montsegorsk Sports- Akademi / Sportsakademiet i Nordvest Russland (800 studenter)
1445-1530 Pause
1530-1600 Orientering fra Sportskomiteen i Murmansk Fylke
1600-1700 Paneldebatt. Hvordan få flere idretter med i idrettssamarbeidet? Hindringer og muligheter for samarbeid?
1700-1715 Undertegnelse av ny idrettsavtale mellom Sportskomiteen i Murmansk fylke og Finnmark Idrettskrets
1900 Middag med sosialt samvær

Arr.: Finnmark Idrettskrets og Barents- Sportsdagene