Kirkeneskonferansen
Kirkeneskonferansen 2011

2. februar, onsdag, 12.00 – 18.00
3. februar, torsdag, 08.00 – 12.00
Rica Arctic Hotel, Stoltenbergsalen

PolitikkInnovasjonenergi/industrilogistikk i nordområdene
Velkommen til Kirkeneskonferansen 2011 – møteplassen for folk som er opptatt av nordområdeutvikling.
Foredragene simultanoversettes mellom norsk og russisk for deltakerne.


Program Dag 1
13.00 Velkommen til Kirkenes
v/ordfører Linda Beate Randal, Sør-Varanger kommune

Temadel 1: Den politiske utviklingen av Nordområdene
13.10 Åpningsforedag
v/kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete 

13.30 Vil et Regjeringsskifte påvirke nordområdesatsingen?
v/stortingsrepresentant Siv Jensen, Fremskrittspartiet

14.00 Murmansk Fylkes rolle i det Russiske Nord 
 

14.20 Hva er fylkeskommunens rolle som døråpner mot Nordvest-Russland?

v/fylkesordfører Runar Sjåstad, Finnmark fylkeskommune 

14.40 Spørsmål/kommentarer

14.50 BeinstrekkTemadel 2: Industri og energiutvikling
15.05 Hva skal til for at Barentshavet blir Europas nye petroleumsprovins?

v/ oljeanalytiker Hans Henrik Ramm 

15.25 Petroleumsvirksomhet i nord; utfordringer og muligheter
v/ dir. Alfred Nordgård, Oljeindustriens Landsforening 

15.45 Delelinjeavtalen – en ny sjanse for næringssamarbeid mellom Norge og Russland?
v/ rådgiver Daniel Fjærtoft, Econ Pöyry AS 

16.05 Kan erfaringene fra Mexicogulfen minske faren for ulykker i Barentshavet?

v/leder Frederic Hauge, Bellona 

16.25 Kaffe

Temadel 3: Logistikk
16.45 Federale strategier for logistikkutvikling i nordområdene
v/ aide to the minister Yulia Zvorykina, Ministry of Transport of Russian Federation
17.05 Nordlige Sjørute – Nye muligheter for internasjonal skipsfart

v/adm.dir Felix Tschudi, Tschudi Shipping Company AS 

17.25 Hvordan bør et effektivt transportnettverk i nordområdene se ut?

v/regionveisjef Torbjørn Naimak, Statens Veivesen

17.45 Avrunding


Program Dag 2
Temadel 4: Innovasjon
08.30 Nordområdesatsingen og det grensenære samarbeidet
v/ utenriksminister Jonas Gahr Støre 

08.50 Hvordan ser Dumaen i Murmansk på et felles norsk-russisk arbeidskraftmarked?

v/ leder Evgeny Nikora, Murmansk regionale Duma
09.10 Kunnskapsutvikling i nordområdene

v/ rådgiver Arne O Holm, Nordområdesenteret 

09.30 Hvordan og hvorfor bør innovasjonstakten øke i nord?

v/ parlamentarisk leder Helga Pedersen, Arbeiderpartiet 

09.50 Spørsmål/kommentarer

10.00 Kaffe


Temadel 5: Barentsutvikling
10.20 Oljeomlasting – norsk uforutsigbarhet i næringssamarbeidet

v/ sekretariatsleder Rune Rafaelsen, Barentssekretariatet

10.40 Status i utvecklingen av gruvindustrin i Finland

v/ branchchef för gruv- och stenindustri Maija Uusisuo, Lapplands förbund
11.00 Hvor går veien fra kontakt til kontrakt? 

v/ fylkesråd Pia Svensgaard, leder av Barents Regionråd

11.20 Overkjører nasjonalt nivå lokale myndigheter i nordområdepolitikken?

v/ ordfører Linda Beate Randal, Sør-Varanger kommune

11.40 Spørsmål/ kommentarer

11.50 Oppsummering/Avslutning
12.00 Lunsj

Med forbehold om endringer.
Konferansens webside: www.kirkeneskonferansen.no.

Arr: Kirkenes Næringshage, r-Varanger kommune, Utenriksdepartementet og Barentssekretariatet.