Mind the Map!

Åpning av Spektakel Utstilling
2. februar, onsdag

24.00
Følg utstillingskartet rundt i byen

Åpning av festivalutstilling 2011 ved Utenriksminister Jonas Gahr Støre og grensekommissær Ivar M. Sakserud. H.M. Dronning Sonja vil være til stede.

Nesten hver dag utfordres grenser på land og i vann overalt i verden.
I april 2010 ble delelinjen i Barentshavet avklart mellom Norge og Russland. I november 2010 ble avtalen om grenseboerbevis underskrevet. Dette vil endre grenseregimet i grenseområdet mellom Norge og Russland. Nesten samtidig inngikk NATO og Russland et strategisk partnerskap angående ABM-systemet, og handlinger i nærheten av grenselinjen mellom Nord- og Sør-Korea i Gulehavet førte til eskalering av spenningen på Korea halv-øya.
Pikene på Broen har invitert den norske kunstneren Morten Traavik, Olga Kisseleva fra Russland og Stefano Cagol fra Italia for å kommentere kart i endringer. Etter å ha vært i Kirkenes på art-residencies høsten 2010, har kunstnere latt seg inspirere til å skape nye kunstverk til festivalutstillingen.

Olga Kisseleva (RU)
Olga Kisseleva kartlegger Arktis
Den digitale animasjonen ARCTIC CONQUISTADORS undersøker spenninger og konflikter som karakteriserer Arktis. Gamle og nye premissleverandører, private og statlige selskaper, myndigheter og interesseorganisasjoner tegner stadig det arktiske kartet på nytt og er på banen for å gjøre krav på deler av området. Kisseleva reflekterer over hvordan situasjonen blir påvirket av de geopolitiske og korporative supermaktenes overlappende interesser, og refererer til ”de globale erobringer”.
Kisselevas verk gir svar på spørsmålet hvem er Arktis i dag? Animasjonen starter med å vise logoer av selskapene der de er lokalisert nå. Videre invaderer logoene kartet i et økende tempo, som refererer til utviklingen av aktiviteter i Arktis.
I arbeidet med å lage Arctic Conquistadors jobber hun med de økonomiske og politiske forskningsavdelingene ved Universitetet i Sorbonne. De samarbeider med Business and Industry Advisory Committee of the OECD, Det Norske Barentssekretariatet, Det Internasjonale Barentssekretariatet og Platform (London).

Morten Traavik (NO)
Morten Traavik flytter grenser
BORDERLINES : En dynamisk grensesone markert av gamle stolper fra grensen mellom Norge og Russland (ex-Sovjet). Grensen vil i festivalperioden gå gjennom Kirkenes sentrum og omegn, og samtidig dele Oslo sentrum fra Slottsbakken til Stortinget. Publikum vil også via webkameraer kunne holde oppsyn med aktiviteten i grensesonen. WWW.BORDERLINES.INFO
Verket er inspirert av grensesoner mellom blant annet:
Stater og nasjonaliteter, NATO og Warszawapakten, Øst- og Vest-Berlin, økonomiske soner i Barentshavet, Nord- og Sør-Korea, Israel og Vestbredden, shia og sunni, Mars og Venus, business og economy class, sentrum og periferi, fornuft og følelser, for mye og ikke nok, genialitet og galskap, oss og dem, orden og kaos, majoritet og minoritet, hipt og uhipt, høyre og venstre, børs og katedral, kunst og politikk, homo og hetero, voksen og mindreårig, Apollon og Dionysos, himmel og helvete, Helan og Halvan, fortid og framtid, være og ikke være, etc.
Prosjektet gjøres i samarbeide med Det Norske Grensekommissariatet og KORO (Kunst i offentlige rom).

Stefano Cagol (IT)
Å fremkalle eller framprovosere?
Prosjektet EVOKE PROVOKE (the border) setter fokus på tidligere grenser, og muligheter for videreutvikling. For Stefano Cagol betyr Evoke (Fremkalle) at man må være bevisst på at historien påvirker det som skjer i et grenseområde i endring, mens Provoke (Framprovosere) henspiller på nye tanker relatert til grensespørsmål.
I videoverket jobber Cagol med grensen som en overgang mellom vann og natur, med menneskelig tilstedeværelse i ekstreme værforhold. Han fanger øyeblikket når den korte novembersola går i ett med det hvite rene landskapet, går over i et dramatisk fargespill, til den forsvinner inn i mørket. Cagol bruker røyk, lys og lyd for å kommunisere over grenser. EVOKE / PROVOKE… dine mentale grenser!
Prosjektet fortsetter rundt omkring i Kirkenes sentrum, der Cagol har plantet flagg med ord på russisk, samisk, norsk og engelsk, som oppfordrer oss til å ha et aktivt forhold til grenser. Challenge! Rastil! Открой! Inviter! Spreng! Охраняй!

Utstillingen er åpen til 14. februar.

Kuratert og produsert av Pikene på Broen.