Visionary_arctic_event
Thon Hotel. Kr. 350
09.00 – 17.00
Framtidsperspektiv på Arktis
Bazar_event
Torget
09.00 – 18.00
Fra samisk duodji til russisk krystall!
Transborder_event
Ofelaš. Kr. 50
18.00 – 20.00
Talking North
Konsert2_copy_event
Fjellhallen. Kr. 370
21.00
EIMIC (RU)
John Olav Nilsen &
Gjengen (NO)