Kirkeneskonferansen
Kirkeneskonferansen
Rica Arctic Hotel
12.00 - 18.00
PolitikkInnovasjonenergi/industrilogistikk i nordområdene
Velkommen til Kirkeneskonferansen 2011 – møteplassen for folk som er opptatt av nordområdeutvikling.
Foredragene simultanoversettes mellom norsk og russisk for deltakerne.


Program Dag 1
13.00 Velkommen til Kirkenes
v/ordfører Linda Beate Randal, Sør-Varanger kommune

Temadel 1: Den politiske utviklingen av Nordområdene
13.10 Åpningsforedag
v/kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete 

13.30 Vil et Regjeringsskifte påvirke nordområdesatsingen?
v/stortingsrepresentant Siv Jensen, Fremskrittspartiet

14.00 Murmansk Fylkes rolle i det Russiske Nord 
 

14.20 Hva er fylkeskommunens rolle som døråpner mot Nordvest-Russland?

v/fylkesordfører Runar Sjåstad, Finnmark fylkeskommune 

14.40 Spørsmål/kommentarer

14.50 BeinstrekkTemadel 2: Industri og energiutvikling
15.05 Hva skal til for at Barentshavet blir Europas nye petroleumsprovins?

v/ oljeanalytiker Hans Henrik Ramm 

15.25 Petroleumsvirksomhet i nord; utfordringer og muligheter
v/ dir. Alfred Nordgård, Oljeindustriens Landsforening 

15.45 Delelinjeavtalen – en ny sjanse for næringssamarbeid mellom Norge og Russland?
v/ rådgiver Daniel Fjærtoft, Econ Pöyry AS 

16.05 Kan erfaringene fra Mexicogulfen minske faren for ulykker i Barentshavet?

v/leder Frederic Hauge, Bellona 

16.25 Kaffe

Temadel 3: Logistikk
16.45 Federale strategier for logistikkutvikling i nordområdene
v/ aide to the minister Yulia Zvorykina, Ministry of Transport of Russian Federation
17.05 Nordlige Sjørute – Nye muligheter for internasjonal skipsfart

v/adm.dir Felix Tschudi, Tschudi Shipping Company AS 

17.25 Hvordan bør et effektivt transportnettverk i nordområdene se ut?

v/regionveisjef Torbjørn Naimak, Statens Veivesen

17.45 Avrunding

Med forbehold om endringer.
Konferansens webside: www.kirkeneskonferansen.no.

Arr: Kirkenes Næringshage, r-Varanger kommune, Utenriksdepartementet og Barentssekretariatet.