Kirkeneskonferansen
Kirkeneskonferansen
Rica Arctic Hotel
08.00 - 12.00
PolitikkInnovasjonenergi/industrilogistikk i nordområdene
Velkommen til Kirkeneskonferansen 2011 – møteplassen for folk som er opptatt av nordområdeutvikling.
Foredragene simultanoversettes mellom norsk og russisk for deltakerne.


Program Dag 2

Temadel 4: Innovasjon
08.30 Nordområdesatsingen og det grensenære samarbeidet
v/ utenriksminister Jonas Gahr Støre 

08.50 Hvordan ser Dumaen i Murmansk på et felles norsk-russisk arbeidskraftmarked?

v/ leder Evgeny Nikora, Murmansk regionale Duma
09.10 Kunnskapsutvikling i nordområdene

v/ rådgiver Arne O Holm, Nordområdesenteret 

09.30 Hvordan og hvorfor bør innovasjonstakten øke i nord?

v/ parlamentarisk leder Helga Pedersen, Arbeiderpartiet 

09.50 Spørsmål/kommentarer

10.00 Kaffe


Temadel 5: Barentsutvikling
10.20 Oljeomlasting – norsk uforutsigbarhet i næringssamarbeidet

v/ sekretariatsleder Rune Rafaelsen, Barentssekretariatet

10.40 Status i utvecklingen av gruvindustrin i Finland

v/ branchchef för gruv- och stenindustri Maija Uusisuo, Lapplands förbund
11.00 Hvor går veien fra kontakt til kontrakt? 

v/ fylkesråd Pia Svensgaard, leder av Barents Regionråd

11.20 Overkjører nasjonalt nivå lokale myndigheter i nordområdepolitikken?

v/ ordfører Linda Beate Randal, Sør-Varanger kommune

11.40 Spørsmål/ kommentarer

11.50 Oppsummering/Avslutning
12.00 Lunsj

Med forbehold om endringer.
Konferansens webside: www.kirkeneskonferansen.no.

Arr: Kirkenes Næringshage, r-Varanger kommune, Utenriksdepartementet og Barentssekretariatet.