Bp
Åpent møte
Ofelaš
13:00-15:00

Journalistikk på russisk og norsk.
Er det pengemakt og statsmakt som styrer oss?
Innledning ved tidligere Moskva-korrespondent for NRK, Marit Christensen.
Russiske og norske journalister deltar.
Debatt med simultantolking.

Arr: Barents Press Norge